جهت اطلاع و مشاهده آخرین اخبار آهن ما را در صفحه مجازی اینستاگرام دنبال کنید.

افت و خیز فولاد در بازار جهانی :

کرونا و رکود بازار املاک علل اصلی چالش تقاضای فولاد در چین هستند. هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه متوسط قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ تا ۲دلار افت داشت و به ۳۷۰دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. بازار منتظر ارزان‌تر شدن قیمت‌ها در روزهای آینده است. قراضه آ۳ وارداتی نیز ۲دلار افت داشت و به ۳۵۳دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. قراضه صادراتی سنگین کلاس۲ ژاپن ۴دلار رشد داشت و حدود ۳۳۳دلار در هر تن فوب شنیده شد.

متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۴۰۵دلار در هر تن سی‌اف‌آر باقی ماند. هفته گذشته پس از تعطیلات در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی از ۵۷۵دلار به ۵۷۰دلار در هر تن فوب رسید. البته پیشنهاد‌ها تا ۶۱۱دلار در هر تن فوب بود. میلگرد صادراتی ترکیه ۵دلار افت داشت و ۶۹۰دلار در هر تن فوب شنیده شد.

میلگرد صادراتی روسیه نیز ۵/ ۵۴۷دلار در هر تن فوب دریای سیاه بود که ۵/ ۰‌درصد بهبود داشت. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد ۹۹۰دلار در هر شورت تن در محل کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد به قیمت ۹۳۵یورو در هر تن در محل کارخانه باقی ماند. هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی‌ای‌اس از ۵۶۰دلار به ۶۰۰دلار در هر تن فوب دریای سیاه افزایش داشت. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۶۵ تا ۵۷۶دلار به ۵۵۷ تا ۵۶۰دلار در هر تن فوب رسید. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم تا ۳۰یورو افت داشت و ۶۸۰یورو در هر تن در محل کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا هم ورق گرم ۷۶۰دلار در هر شورت تن در محل کارخانه باقی ماند. همچنین اسلب صادراتی سی‌ای‌اس از ۴۷۰دلار به ۵/ ۴۷۷دلار هر تن فوب رسید.