سوله چیست و از چه مصالحی ساخته می‌شود؟

توسط adminadakfelez

سوله چیست و از چه مصالحی ساخته می‌شود؟ سوله به سازه‌ای با سقف شیب‌دار می‌گویند که از اتصال اسکلت‌های فلزی ساخته می‌شود. اسکلت‌بندی در این نوع سازه‌ها نسبت به سایر سازه‌ها کاملاً متفاوت و با دهانه‌ای بزرگ‌تر ساخته می‌شوند. این نوع سوله‌ها به‌دلیل کاربرد عمدتاً صنعتی، از نظر طراحی با سایر سازه‌ها متفاوت هستند. برای…