10 نکته درباره بازار آهن که نمی دانید

توسط adakfelez

محصولات آهنی از جمله تولیدات پرمصرف سازه های صنعتی و ساختمانی محسوب می‌شوند. ازطرفی عوامل داخلی و خارجی در بازار آهن تاثیرگذار هستند. برای این که بر نوسانات ایجاد شده بر این بازار احاطه داشته باشید، باید نکاتی را بدانید. نکات مهم و کاربردی درباره  بازار آهن نکات خاصی درباره بازار آهن وجود دارد که…

بازار آهن در آرامش مقطعی

توسط adakfelez

بررسی نوسانات بازار آهن قیمت روز میلگرد در اکثر مبادی فروش با ثبات قیمت همراه بود و چند کارخانه هم بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان کاهش قیمت داشتند. قیمت تیرآهن نیز در بخش شاخه‌فروشی کاهشی بود به این صورت که قیمت تیرآهن فایکو و تیرآهن ذوب آهن اصفهان بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان کاهش…