تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر صنایع آهن

توسط NetFelezWPAdmin

روسیه امروز با لشکرکشی به اوکراین رسما خاک این کشور را اشغال کرد. حالا شروع جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند فصل جدیدی در تاریخ بازار صنایع مختلف بگشاید.  در این مقاله میخواهیم درباره ی تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر صنایع آهن صحبت کنیم .در این بین راهکار غرب برای مقابله با روس‌ها به تحریم…