سیم آرماتور بندی چیست

توسط adakfelez

در این مقاله از آداک فلز قصد داریم همه چیز در مورد سیم آرماتوربندی و اینکه سیم آرماتور بندی چیست را توضیح دهیم . یک سیم آرماتوربندی مناسب در برابر کشش باید از نرمی مطلوبی نیز برخوردار باشند تا آرماتوربند بتواند درعین تامین مناسب پایداری اعضا، قبل از بتن ریزی از قدرت مانور مناسبی در…