تیرچه چیست؟

توسط adakfelez

به محصولی پیش ساخته و مثلثی شکل که در سقف و کف بنای یک ساختمان استفاده می‌شود، تیرچه می‌گویند. همراه ما تا پایان مقاله باشید تا به بررسی دقیق این محصول بپردازیم و به کاربرد های آن اشاره ای کنیم. تیرچه چیست؟ همانطور که در قسمت اول مقاله اشاره شده تیرچه عضوی است که به…