انواع مختلف جوشکاری چیست و چه کاربردی در صنعت دارد؟

توسط adminadakfelez

انواع مختلف جوشکاری چیست و چه کاربردی در صنعت دارد؟ با سیر صعودی مصرف آهن در صنعت ساختمان‌سازی اهمیت و کاربرد جوشکاری نیز دوچندان شده است. به‌گونه‌ای که اشتباه در فرایند جوشکاری فلزات و آهن‌آلات ممکن است منجر به خسارات مالی و حتی جانی شود. (برای خرید انواع آهن‌آلات می‌توانید از اینجا اقدام کنید) جوشکاری…