میلگرد عرضی

توسط adakfelez

میلگرد عرضی یا خاموت یک نوع میلگرد است که برای افزایش مقاومت سازه های بتنی در برابر نیروهای برشی و پیچشی استفاده می شود. میلگرد عرضی به شکل های مختلفی خم شده و میلگردهای طولی را احاطه می کند. میلگرد عرضی بر اساس زاویه خم، کاربرد در ستون، شکل ظاهری و فناوری تولید دسته بندی…

کاربرد خاموت چیست؟

توسط adakfelez

امروزه برای مهندسین سازه، ساختن یک بنای مستحکم بسیار کلیدی می‌باشد و خاموت یکی از روش های مستحکم سازی می‌باشد. همراه ما تا پایان مقاله با بررسی کاربرد خاموت باشید و با ویژگی های این محصول آشنا شوید. کاربرد خاموت چیست؟ همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم از راه های افزایش مقاومت یک…

خاموت چیست؟

توسط NetFelezWPAdmin

امروزه برای مهندسین سازه، ساختن یک بنای مستحکم بسیار کلیدی می‌باشد و خاموت یکی از روش های مستحکم سازی می‌باشد. همراه ما تا پایان این مقاله باشید. خاموت چیست؟ همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم از راه های افزایش مقاومت یک سازه (ساختار RCC )استفاده از خاموت می‌باشد. چون برای مهندسین سازه استحکام…