خطر تکرار متروپل ها

توسط NetFelezWPAdmin

رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدمات آزمایشگاهی نسبت به خطر تکرار متروپل ها با حذف آزمایش‌ ژئوتکنیک ازفرآیند ساخت‌وسازها  هشدار داده.محمدرضا روزبهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی اینکه نباید هیچ ساختمانی بدون رعایت اصول، ضوابط و استاندار‌های مهندسی ساخته شود و باید از ادامه فعالیت و ساخت و…