ساخت اسکلت فلزی چه مراحلی دارد؟

توسط adminadakfelez

اسکلت فلزی به سیستم ساختمانی می‌گویند که در آن المان‌های عمودی و افقی که اسکلت سازه را تشکیل می‌دهند از فلز ساخته شده باشند. از مراحل ساخت اسکلت فلزی می‌توان به خاک‌برداری، ساخت پایه و فونداسیون، اجرای ستون‌ها، نصب تیرهای فلزی، سقف، مهاربند و اجرای اسکلت فلزی اشاره کرد. حال با این تعریف ساده، به…