انواع سقف شیروانی چیست و از چه مصالحی ساخته می‌شود؟

توسط adminadakfelez

انواع سقف شیروانی چیست و از چه مصالحی ساخته می‌شود؟  سقف شیروانی به گونه‌ای از سقف گفته می‌شود که دارای شیب می‌باشد و شکلی‌ سه‌ گوش به بخش فوقانی ساختمان می‌دهد. برای این سقف‌ها دسته‌بندی‌های متفاوتی وجود دارد که بر اساس شیب و نوع پوشش تعیین می‌شود. سقف‌های شیروانی را به شکل‌های متنوعی می‌توان دید.…