تیرچه کرومیت

توسط adakfelez

به محصولی پیش ساخته و مثلثی شکل که در سقف و کف بنای یک ساختمان استفاده می‌شود، تیرچه می‌گویند. همراه ما تا پایان مقاله باشید تا به بررسی یکی از انواع تیرچه، بپردازیم. خیلی زود با رواج سقف های تیرچه بلوک برخی از مشکلات طاق ضربی رفع شد؛ اما سقف تیرچه خیلی ایده آل نبود…