ظرفیت تولید فولاد

توسط adakfelez

رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: ظرفیت تولید فولاد در کشور ۴۵ میلیون تن است که با برنامه ریزی‌های انجام شده این ظرفیت تولید فولاد به ۷۱ میلیون تن می‌رسد. ظرفیت تولید فولاد به ۷۱ میلیون تن می‌رسد به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد اکبریان با بیان اینکه واحد‌های متعددی در زنجیره فولاد فعال هستند افزود: امسال…