فولادی‌ها در ٩ ماهه امسال چقدر صادر کردند؟

توسط adakfelez

به نقل از خبرگزاری ایسنا به بررسی آمار مربوطه به اینکه( فولادی‌ها در ٩ ماهه امسال چقدر صادر کردند؟ ) می‌پردازیم. فولادی‌ها در ٩ ماهه امسال چقدر صادر کردند؟ طبق آمار، طی ٩ ماهه سال جاری بالغ بر ١٠ میلیون تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع…