تفاوت اسکلت فلزی و بتنی چیست؟

توسط adminadakfelez

تفاوت اسکلت‎ فلزی و بتنی چیست؟ در صنعت ساختمان‌سازی اسکلت فلزی و بتنی دو سیستم اجرایی برای ساخت بنا است. برای انتخاب نوع اسکلت‌بندی، طراحان و مهندسان مربوطه باید به نکات زیادی توجه کنند. انتخاب نوع اسکلت مورد استفاده در ساختمان‌سازی به عوامل متعددی بستگی دارد. این عوامل شامل شرایط آب‌وهوایی مانند رطوبت، میزان بارندگی،…