انتقاد انبوه‌سازان از گرانی مصالح ساختمانی

توسط adakfelez

به خبرگزاری ایسنا انتقاد انبوه‌سازان از گرانی مصالح ساختمانی در کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم. انتقاد انبوه‌سازان از گرانی مصالح ساختمانی در کشور عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان از گرانی مصالح ساختمانی در کشور انتقاد کرد و گفت: مصالح ساختمانی در یک سال گذشته ۲ تا ۱۰ برابر گران شده‌اند. فرشید پورحاجت در گفت…

تولید مصالح ساختمانی برای ساخت مسکن

توسط adakfelez

تولید مصالح ساختمانی برای ساخت مسکن در کشور های همسایه باعث نگرانی شده است. ایجاد مقاصد جدید صادراتی مانند ترکیه، روسیه و قرقیزستان برای فروش مصالح ساختمانی این بیم را به وجود آورد که کاهش تولید مسکن در کشور تداوم یابد. اما کارشناسان بازار مسکن موضوع کاهش تولید مسکن را در پی سیاست‌گذاری نادرست می‌دانند،…