قیمت میلگرد

توسط NetFelezWPAdmin

میلگرد: اگر ساختمان بتنی در حال ساخت دیده باشید از سرستون‌های نیمه ساخته میلگردهای بیرون زده را دیده‌اید و یا در کوچه‌ها ، کارگران را در حال خم کردن و کار با این مقاطع فولادی را مشاهده کرده‌اید. | میلگرد ساده (بیشتر بخوانید) در یک تعریف ساده میلگرد به پروفیلی با سطح مقطع دایره و…