تیرچه سفالی

توسط adakfelez

 تیرچه سفالی از قالب‌های سفالی پر شده با بتن ساخته شده و در سقف‌های اسکلت آجری، بام‌سبز و پوشش‌های خفیف کاربرد دارد. تیرچه سفالی دارای عایق حرارتی، صوتی و رطوبت خوب، قابل حمل و نصب آسان، قابل بازیافت و دارای هزینه پایین است. تیرچه سفالی تیرچه سفالی بسیار شبیه تیرچه بتنی سنتی و یا تیرچه…