مش فولادی چیست؟

توسط adakfelez

شبکه ای عمودی که متشکل از مفتول های فولادی باشد، مش فولادی گویند. همراه ما تا پایان مقاله باشید تا به بررسی دقیق آن بپردازیم و اطلاعات ارزشمندی را درباره آن کسب کنیم. مش فولادی چیست؟ در مقاله های قبل درباره میلگرد حرارتی که سبب تقویت بتن میشد، صحبت کردیم و همین طور از تاثیر…