نیلینگ

توسط adakfelez

نیلینگ یک روش تقویت شیب‌های طبیعی و مصنوعی است که با استفاده از قطعات فلزی یا سایر مواد به نام نیل، شیب را به سازه‌ای مقاوم در برابر حرکت خاک تبدیل می‌کند. نیلینگ برای پایداری شیب‌های شیروانی، تونل‌ها، دیوارهای حمایتی، سدها و پروژه‌های عمرانی دیگر کاربرد دارد. نیلینگ با افزایش تنش خاک و کاهش فشار…