میلگرد حرارتی و نکات آن

توسط NetFelezWPAdmin

میلگرد حرارتی چیست ؟ میلگرد ها انواع مختلفی دارند میلگرد ساده (A1) و میلگرد آجدار (A2 ,A3 ,A4 ). و همچنین میلگرد ها بر اساس کاربرد و کارایی شان در ساختمان سازی به انواع مختلفی از جمله : میلگرد زیگزاگ ،میلگرد بستر ،میلگرد انتظار یا دوخت ، میلگرد سنجاقی ،میلگرد شاخه ،میلگرد کلاف ،استاندارد و…