ناودانی UPA

توسط adakfelez

ناودانی UPA براساس استاندارد اروپا ( DIN 1026-2 unp ) تولید می شوند و از ضخامت نسبتا کمتری به نسبت نوع قبل است به همین دلیل از وزن و استحکام کمتری هم برخوردار می باشد. به ناودانی های UPA ناودانی ایرانی نیز گفته می شود. چون بنابر مصوبه استاندارد ملی ساختمان، کارخانجات تولید ناودانی داخلی…