نکات ایمنی جوشکاری که لازم است بدانید

توسط adminadakfelez

نکات ایمنی جوشکاری که لازم است بدانید. جوشکاری یک هنر است که به تلاش و تمرین زیادی احتیاج دارد. جوشکاری مانند هر فعالیت لذت‌بخش دیگری هیجان خاص خود را دارد. به‌گونه‌ای که ممکن است با هیجان ناشی از آن دچار بی‌دقتی و اشتباهاتی شوید که به قیمت جانتان تمام شود. در انواع مختلف جوشکاری دو…