راه های جلوگیری از زنگ زدگی فولاد

توسط NetFelezWPAdmin

آهن آلات و فولاد همگی مستعد زنگ زدگی و خوردگی می باشند . در ابتدا میخواهیم زنگ زدگی را توضیح دهم. زنگ زدگی به واکنشی گفته میشود که آهن یا فولاد در محیطی خورنده به مدت طولانی بماند سطح آن اکسید شده و دیگر رنگ و خواص خود را از دست میدهد، درکل آهن آلات…