پی ساختمان یا فونداسیون چیست

توسط adakfelez

آیا تا به حال به وظیفه و عملکرد پاهایمان در سیستم بدنی توجه کرده اید؟ مشخص است که اصلی ترین و مهم ترین وظیف پا ثابت و محکم نگه داشتن ما یا به عبارتی تمام وزن ما را تحمل می کند و باعث ثابت و ایستاده ماندن ما می شود. حال وظیفه فونداسیون ساختمان مانند…