چهار پهلو چیست و کاربرد آن

توسط NetFelezWPAdmin

چهار پهلو نوعی پروفیل باز می باشد که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. چهارپهلو هابه خاطر توپر بودنشان از ایمنی و مقاومت بالایی برخوردار می باشند. برای ساختن پروفیل ها از مواد اولیه متفاوت، حتی آهن قراضه ها استفاده می کنند.به همین جهت قیمت این پروفیل ها به نسبت مناسب اند.در اینمقاله…